Co się dzieje w sytuacji, gdy lekarz stwierdza niezdolność osoby do pracy?

Co się dzieje w sytuacji, gdy lekarz stwierdza niezdolność osoby do pracy?

Komentarze: 0
Ocena: brak
Liczba głosów: 0

Niezdolność do pracy może dotknąć każdego z nas w różnych okresach życia. Może być wynikiem choroby, wypadku czy innego zdarzenia medycznego. W takiej sytuacji istotne jest, aby wiedzieć, jakie kroki należy podjąć i jakie uprawnienia przysługują osobie niezdolnej do pracy oraz jej rodzinie. W artykule przybliżymy procedury, uprawnienia i wsparcie, które mają na celu złagodzić skutki finansowe i życiowe wynikające z niezdolności do pracy.

Orzeczenie lekarza o niezdolności do pracy:

Gdy lekarz stwierdza niezdolność osoby do pracy, wystawia tzw. orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy (potocznie zwane L4). Orzeczenie to jest podstawą do pobierania zasiłku chorobowego lub świadczeń rehabilitacyjnych. Lekarz określa w nim przewidywany okres niezdolności do pracy oraz konieczne leczenie i rehabilitację. W przypadku przedłużającej się niezdolności lekarz może przedłużać okres ważności orzeczenia.

Zasiłek chorobowy

Osoba ubezpieczona w ZUS i płacąca regularnie składki na ubezpieczenie chorobowe ma prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek ten stanowi część pensji, którą otrzymuje osoba niezdolna do pracy w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby. Wysokość zasiłku chorobowego zależy od stażu pracy i podstawy wymiaru świadczeń.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jak tłumaczy nasz rozmówca z Przychodni leczniczej MEDAN w Jarocinie:

Jeśli po zakończeniu zasiłku chorobowego osoba nadal nie jest zdolna do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że rehabilitacja przyczyni się do przywrócenia zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane na okres do 24 miesięcy.

Renty inwalidzkie

W przypadku trwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem osoba może ubiegać się o rentę inwalidzką. Renta ta dzieli się na dwie kategorie: renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wysokość renty inwalidzkiej zależy od stwierdzonej przez lekarza medycyny pracy przyczyny, stopnia niezdolności oraz stażu ubezpieczeniowego.

Pomoc społeczna i usługi opiekuńcze

Osoby dotknięte niezdolnością do pracy mogą również skorzystać z pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych. Pomoc społeczna obejmuje m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne czy zasiłki celowe. Usługi opiekuńcze można otrzymać poprzez zgłoszenie potrzeby w miejscowym ośrodku pomocy społecznej.

Uprawnienia pracownicze

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem w czasie trwania orzeczenia o niezdolności do pracy. Ponadto pracownik niezdolny do pracy ma prawo do powrotu na swoje dotychczasowe stanowisko po zakończeniu niezdolności lub przyznania pracy dostosowanej do swoich możliwości.

Tagi
Inne od Dorian Gajewski
Jak znaleźć solidnego importera kawy surowej?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Zobacz wszystkie
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Niezdolność do pracy może dotknąć każdego z nas w różnych okresach życia. Może być wynikiem choroby, wypadku czy innego zdarzenia medycznego. W takiej sytuacji istotne jest, aby wiedzieć, jakie kroki należy podjąć i jakie uprawnienia przysługują osobie niezdolnej do pracy oraz jej rodzinie. W artykule przybliżymy procedury, uprawnienia i wsparcie, które mają na celu złagodzić skutki finansowe i życiowe wynikające z niezdolności do pracy.Orzeczenie lekarza o niezdolności do pracy:Gdy lekarz stwierdza niezdolność osoby do pracy, wystawia tzw. orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy (potocznie zwane L4). Orzeczenie to jest podstawą do pobierania zasiłku chorobowego lub świadczeń rehabilitacyjnych. Lekarz określa w nim przewidywany okres niezdolności do pracy oraz konieczne leczenie i rehabilitację. W przypadku przedłużającej się niezdolności lekarz może przedłużać okres ważności orzeczenia.Zasiłek chorobowyOsoba ubezpieczona w ZUS i pł...