Jaką ponosi odpowiedzialność właściciel warsztatu w okresie naprawy Twojego auta?

Jaką ponosi odpowiedzialność właściciel warsztatu w okresie naprawy Twojego auta?

Komentarze: 0
Ocena: brak
Kategoria: Motoryzacja
Liczba głosów: 0

Przekazanie samochodu do naprawy jest związane z pewnym ryzykiem, szczególnie kiedy nie znasz osoby, której to auto oddajesz. Samochody często kosztują setki tysięcy lub nawet miliony złotych, zatem nie ma nic w tym dziwnego, że możesz się obawiać, że coś stanie się z Twoim samochodem. Problemów z postawionym pojazdem w warsztacie samochodowym może być dużo. Dlatego dowiedz się, za co odpowiada właściciel warsztatu. Zapraszamy serdecznie!

Niedotrzymanie terminu naprawy Twojego auta!

Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata albo uszkodzenie nastąpiłoby również, jeżeli świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym.

Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za powierzony mu samochód w przypadku opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu zrealizowania usługi warsztat ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa auta!

Często występującym zjawiskiem jest nieudolne wykonanie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem pojazdu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa.

Odpowiedzialność wynikająca z umowy świadczy, że za naprawienie straty w wyniku niewłaściwego wykonania czy też niewykonania zlecenia odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy szkody pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w sytuacji przeprowadzenia naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Gdy w trakcie użytkowania pojazdu w okresie do 2 lat od naprawy spostrzeżone zostaną pewne wady, klientowi przysługiwać będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się wtedy, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient ma prawo wtedy żądać wymiany części na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Kiedy na terenie warsztatu zostanie skradzione auto!

Umowa, którą zawierasz z właścicielem warsztatu samochodowego łączy w sobie cechy umowy przechowania auta oraz umowy o dzieło, dlatego warsztat jest zobowiązany oddać Ci samochód w niepogorszonym stanie. Jeśli zostanie skradziony samochód lub coś, co było w środku, to właściciel warsztatu jest za to odpowiedzialny, chyba że wskaże, że samochód był dobrze zamknięty, alarm włączony, a klucze i dokumenty poza zasięgiem osób nieupoważnionych!

Tagi
Inne od Wiesław Andrzejewski
Jak wygląda wynajem samochodów elektrycznych?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Zobacz wszystkie
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Przekazanie samochodu do naprawy jest związane z pewnym ryzykiem, szczególnie kiedy nie znasz osoby, której to auto oddajesz. Samochody często kosztują setki tysięcy lub nawet miliony złotych, zatem nie ma nic w tym dziwnego, że możesz się obawiać, że coś stanie się z Twoim samochodem. Problemów z postawionym pojazdem w warsztacie samochodowym może być dużo. Dlatego dowiedz się, za co odpowiada właściciel warsztatu. Zapraszamy serdecznie!Niedotrzymanie terminu naprawy Twojego auta!Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w tego typu sytuacji rośnie.Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata albo uszkodzenie nastąpiłoby również, jeżeli świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym.Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu...